Mihenk Taşı

Feriştah Çelik
EQ zekasını geliştirme, günümüzde ihtiyaç ve zaruriyet haline gelmiştir. Bilginin kolay ulaşıldığı, çok hızlı tüketildiği ve nasıl kullanılacağını problem haline geldiği bu dönemde, çocuklar ve gençler bu tüketim çarkının içerisinde kişilik gelişimlerini tamamlamaya çalışmaktadır.

Çevremizde olaylara nasıl tepki vereceğini kestiremeyen ve ortak duygulardan uzaklaşan bir tutum sergilenmesi, duygularını ifade etmede ve kontrol etmede zorlanma bu konunun üzerinde çalışmalar yapılmasının önemini göstermektedir.

Gelişimin dinamiğinde, tüm duygularını ifade ederken sadece bir yöntem sergileyen bebekten, farklı duyguları ve çevreden gelen tepkileri tanımlamaya çalışan bir çocuk olarak değişim ve gelişim devam edegelmektedir. 
Doğuştan gelen bazı duyguları ile sosyalleşen çocuk, yenilerini eklemek için etrafında olup biteni gözlemlemeye, tanımlamaya ve anlamaya çalışır.

Bu süreçte ise duygular, çocuğun dünyasında önemli hale gelmektedir. Çocuğun gözlemlediği çevre tarafından dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken nokta; tüm duyguların normal olduğu ve onları ifade etme biçiminin öneminin anlatılmasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın yaşadıkları duyguları ayırt etmesi, isimlendirmesi desteklenmeli ve öncülük edilmelidir.

Çocuklar ilk öğrenmeleri çevresinden gözlemleyerek öğrendikleri gibi duyguları da bu şekilde öğrenir. Biz farkında olmadan çocuğumuzun beyninde duygular ile ilgili şemalar oluştururuz.

 Anne ve baba olarak dikkat etmemiz gereken; duygularımızı kişisel olarak fark etmektir. “Öfkelendiğinizde, üzgün olduğunuzda ve sevindiğinizde nasıl davranıyorsunuz” bunların farkına vardıktan sonra duygusal olarak çocuklarınızın gelişimine en büyük katkıyı sağlamış oluyorsunuz.

Örneğin: Çocuğumuz ağladığında nasıl bir tepki veriyoruz? Ağlamasını istemediğimiz için onu güldürmeye mi çalışıyoruz ya da umursamıyor muyuz? Ya da ağlamaması için onu uyarıyor muyuz?

Tüm bu soruların cevabına göre ilerleyeceğiniz yol sizi doğru noktaya ulaştıracaktır.

Farkındalık ve Profesyonel Destek

Kendi farkındalığınızı arttırmak ve çocuklarımın gelişimi desteklemek için profesyonel destek almaları aileleri olumlu etkilemekte ve bilinçli, hedefleri olan nesiller yetiştirilmektedir. Kişisel farkındalık; çocuk yetiştirme sanatının mihenk taşıdır.

Feriştah Çelik

Akademik Koç  
Psikolojik Danışman 
Aile Danışmanı
 
  feristahcelikk@gmail.com
YAZAR HAKKINDA:
Ben Feriştah Çelik. Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olduktan sonra “Okul Psikolojik Danışmanı” olarak görev yapmaya başladım.

Ortaokul ve lise öğrencilerine bireysel danışmanlık, farklı konularda eğitim seminerleri ve ihtiyaca yönelik grup terapileri gerçekleştirdim. Velilere ve ailelere yönelik eğitimler ve psikolojik danışma seansları ile verimli çalışmalara imza attım. Alanında uzman eğitimcilerin ve psikolojik danışmanların yanında deneyim kazanma fırsatı buldum. 7 yıldır psikolojik danışmanlık yapmaktayım.

Şimdi Londra merkezli Wisefull Akademi ile birlikte “Akademik Koç” olarak sizlerle birlikteyim. Wisefull Akademi ile birlikte geleceğin başarılı ve mutlu insanlarını yolculuklarına eşlik etmeyi planlıyoruz. Bunun için ilk projelerimizden biri olan Akademik Koçluk programını başlatıyoruz.
Created with