"ÖZ FARKINDALIĞI GELİŞMİŞ BİREYLER İÇİN..."

Wunderkind Online Okul

Wunderkind Türkçe
Online Okulu 

Çocuklarınızın zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekleyen, her yaş grubuna özel çalışmalar ve aktiviteler güz okulunda.
Write your awesome label here.

Neden Wunderkind?

Bilimsel testlerin ve eğitimlerin ışığında başarıya ulaştıran bütüncül gelişim modeli...

Bütüncül Gelişim

Çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimini destekleyen bir eğitim modelidir.

Trainer Takibi

Trainer takibiyle beceri noktaları desteklenir ve kişiye özel hedefler belirlenir.

Gelişim Testleri 

Karakter özellikleri ,öğrenme stilleri, duygusal zekası, dikkat becerileri profesyonel olarak testlerle tespit edilir.

Özel Sınıflar ve Online Eğitim

7 kişilik özel sınıflarda haftada 2 gün 4 akademik saat online eğitim çalışması.

100%

Başarı

12+

Yıllık Tecrübe

350+

Öğrencilerimiz

Programın Kazanımları:

Wunderkind Online School eğitim içerikleri ve atölye çalışmalarıyla 21. Yy da ihtiyaç duyulan yumuşak becerilerin (soft skills) kazanım ve gelişmesini destekler:
 • Sağ sol beyin gelişimi desteklenir.
 • Empati yeteneği gelişir. Kendisinin ve başkalarının duygularını anlar.
 • Kreatif düşünme becerisi kazanır.
 • Dinleme becerisi gelişir. Çevresiyle uyum içinde olur.
 • Analitik düşünme becerisi gelişir.
 • Sorunlar karşısında çözüm yolları üretir.
 • Bireyin kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlar.
 • Bireyin kendisini tanıması, zamanını ve duygularını yönetebilmesini sağlar.
 • Takımdaşlık ruhu kazanır
 • İletişim becerileri gelişir.
 • Öz disiplin becerisi kazanır.
WUNDERKİND

Öğretmenler ve Trainerler

Trainer mesleki eğitim ve tecrübelerinin yanında , eğitim koçudur

Öğrenciyi, öğrenmede aktif katılımcı yapar.

Koçluk metoduyla pedagojik yaklaşımı benimser.

Haftalık olarak gözlem raporuyla veli ile irtibata geçerek değerlendirme yapar.

wunderkİND

GELENEKSEL YÖNTEMLERDEN FARKI 

Geleneksel Yöntem

 Sınıflar öğretmen merkezlidir.
  

 Çocuklar ödül ve ceza sistemiyle motive edilir.

 Öz denetim becerileri ile ilgili bir program yoktur.

 Duyu gelişimi için az materyal bulunur.

 Ezber yoluyla öğrenirler.

Wunderkind Metodu

 Sınıflar öğrenci merkezlidir. Çocukların gelişim özellikleri gözlemlenerek eğitim uygulanır. 

 Çocuk kendi içsel başarma duygusuyla motive olur.

 Çocukların öz farkındalığı sağlanarak, yaşam kalitesi ve öz denetim becerileri geliştirilir. 

 Çocuklar duygularını anlama ve yönetme becerisi kazanırlar.

 Deneyimleyerek, duyu organlarıyla hissederek somut bir şekilde öğrenirler.

Wunderkind Online School 2022-2023

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Wisefull
Akademİk Koçluk
Wunderkind
Ücretsİz EğİTİMLER
Wunderkind
Atölye Çalışmaları
Kazanımlar ve farklılıklar

WUNDERKİND METODU

Write your awesome label here.
Wunderkind Online School eğitim içerikleri ve atölye çalışmalarıyla 21. Yy da ihtiyaç duyulan yumuşak becerilerin (soft skills) kazanım ve gelişmesini destekler.
Created with