Ebeveyn ve Aile Koçluğu Süpervizyonu

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Ebeveyn ve Aile Koçluğu Süpervizyonu nedir?

Bu program koçluk yapanların ve
aile koçluğu yapmak isteyenlerin
kendilerini geliştirmek ve
uzmanlaştırmak istediği teknik
ve teorik bilgiler eşliğinde
vaka incelemeleri ile yapılan
interaktif bir eğitim modelidir.

Başlangıç Tarihi: 17.01.2022 

Program içeriği

1. Modül

● Aile nedir? Evliliğin temelleri
● Ailede roller ve sorumluluklar
● Aile hakkında bilinmesi gereken
hukuksal kavramlar

4. Modül

● Zihinsel hazırlık
● Seans çerçeveleme
● Empatik dinleme
● Terapi ve koçluk gerektiren
durumların ayrımı

2. Modül

● Çiftler arası geliştirilmiş iletişim
● Çatışma ve çözüm yolları
● İnanç ve kültürel mitler

5. Modül

● Güçlü sorular
● Kritik gedik
● Misyon ve vizyon *yapılandırma*
● Uyum

3. Modül

● Geliştirilmiş ebeveyn - çocuk iletişimi
● Ebeveyn stilleri
● Koçluk yaklaşımlarıyla Ebeveynlik
● Çocuk gelişimi ve kriz yaşlar

6. Modül

● Aile koçunun imajı
● Aile koçluğunda etik kurallar
● Aile koçluğunda kriz
durumları

Neler kazandırır.

● 24 hafta boyunca programa dahil olan koç
● Aile koçluğunu uygulamalı öğrenir 
● Karşılaştığı vakalarda nasıl bir yol izleyeceği üzerinde çalışır 
● Aile koçluğu yaparken kullanabileceği bilgi ve tekniklerin eğitimini alır 
● “Koçluğun alet çantası” olarak isimlendirilen koçluk için gerekli envanterleri edinir

Yapılacak
Çalışmalar:

● Her modül bitiminde değerlendirme sınavı

● Seans videosu ödevi

● Yeterlilik değerlendirme

● Sunum becerileri gelişim çalışmaları

● Her modül sonunda kitap okuma , makale okuma , film izleme ve analizleri Koçluk tekniklerinin uygulamalarla ve vaka analizleri ile çalışması.

Aile Koçluğu Nedir?

Aile koçluğu,bireylerin ve ailelerin hedeflerini belirlemelerine, yaşamlarında olumlu değişimler elde etmelerine ve hedeflerine ulaştıracak yeni rutinler ve davranışlar kazanmalarına katkı sağlayan profesyonel bir ortaklıktır.

Aile Koçluğu ve Terapisi
Arasındaki Fark Nedir?

Aile koçluğu terapi
değildir. Koçluk, danışanların, insanları ilerlemekten alıkoyan hedefleri ve engelleri ve ayrıca yola çıkan davranışları belirlemelerine yardımcı olan benzersiz bir ortaklıktır.

Created with