Akademik Koçluk Programı

SINIFLARIN OLUŞTURULMASI İÇİN ÖN KAYIT FORMUNU DOLDURMALISINIZ

Write your awesome label here.
AKADEMİK KOÇLUK PROGRAMI
15 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Öğrenciler için ders, okul ve sınav başarısına yönelik, yaşam kalitesini geliştirici,öğrencinin ihtiyaçlarının belirlendiği,esnek, çözüm, hedef odaklı, bütüncül bir koçluk programıdır. 

AKADEMİK KOÇLUK NEDİR?
Akademik koçluk, öğrenme stillerini, çalışma alışkanlıklarını ve başarıya giden mevcut zorlukları veya engelleri inceler. 

Akademik koçluk öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteniklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol  haritası eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir. 

Uygulanacak Testler
 • Kişilik Testi
 • EQ Testi
 • Öğrenme Stili Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Çoklu Zeka Testi

  Sınav Kaygısı Envanteri

  Kariyer Testi

  Stres Testi

  Motivasyon Testi

Hedef Belirleme
 • Dersler
 • Duygu Durumu
 • Kariyer Belirleme
 • Sosyal Hayat

Formatı

 • 1 Grup da 6 Öğrenci
 • Haftada Grup İle Bir Seans
 • Okuma ve Değerlendirme Seansı
 • Hafta sonu bir gün Grup ile Etüt Saati
 • Ayda Bir Her Öğrenci ile Bireysel Seans
 • Ayda Bir Ortak Proje Çalışması
 • 2 Ayda Bir Veli Eğitimi Ve Velilere Rapor Sunma

Program Kazanımları

 • Öğrenci kendini, becerilerini, güçlü ve gelişime açık yönleriyle birlikte tanır.
 • Kendiyle ilgili gerçekçi durum tespiti yaparak amaç belirler.
 • Öğrenme ve düşünce sisemini tanır ve yönetir.
 • Duygusal zekasını geliştirir
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar. 

Patrick Jones

Content marketer, instructor, writer, influencer
About Patrick
Patrick Jones is a content marketing professional since 2002. He has a Masters Degree in Digital Marketing and a Bachelors in Education and has been teaching marketing strategies for over 15 years in Chicago. Patrick enjoys teaching all levels and all ages. He looks forward to sharing his love of building meaningful and effective content with all students to develop their marketing abilities.
Created with