Koçluk Değerlendirme Envanter Çalışmaları

Koçluk Değerlendirmesi, insan zihnini, davranışını ve duygularını değerlendirir. Koçluk Değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yapılan ölçme ve değerlendirme sonrasında koçluk seansları ile sorunların çözümlerine odaklanılır.
Write your awesome label here.
TESTLERİN EĞİTİMDE KULLANILMASI
Günümüz modern eğitim sisteminde, okul psikologları ve rehberlik uzmanları öğrencinin durumunun saptanması ve doğru yaklaşımların sergilenmesi, yönlendirmelerin yapılabilmesi için çeşitli testler kullanırlar. Wisefull koçluk merkezi olarak biz de, bu testlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Kullanıdığımız testlerle öğrenciler hakkında yaptığımız değerlendirmeler:

Kişilik Özellikleri

Yetenekler

Risk Faktörleri

İlgi ve Meslek Eğilimleri

Bu değerlendirmeleri yapan koçiler, öğrencilerimizin kendi algılarını düzenlemelerine ve gerçekleştirilebilir hedefler oluşturmalarına yardımcı olurlar.

Koçluk Değerlendirme Envanter Çalışmaları

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Koçluk Değerlendirme Envanter Çalışmaları Öncesinde
Bize Ulaşın

Adınız
Soyadınız
E-PoSTA ADRESİNİZ
SORU ve İSTEĞİNİZ
Thank you!
Created with